עיקרי הצעת החוק

בשל המשותף הרב בדרכי הקמתם וניהולם של גנים לאומיים ושל שמורות טבע והאינטרס להקים במקרים מסוימים שמורות בתחומיהם של גנים לאומיים , נכללו הן הגנים והן השמורות במסגרתה של הצעת חוק אחת . באוגוסט , 1963 שנה לאחר שהוגשה הצעת החוק , אושר החוק בקריאה שנייה ושלישית — לאחר שהצעת החוק נדונה ותוקנה במסגרת ועדת כנסת מיוחדת 8 שהיתה משותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך . כזכור , עד לאישורו של חוק גנים לאומיים ושמורות טבע הוכרזו שמורות מתוך התבססות על סעיף מתאים בפקודת בניין ערים , ' . 1936 עיקרי הצעת החוק הצעת החוק קבעה כי שר הפנים הוא המוסמך להכריז על שטח בתור גן לאומי , לאחר שקיבל את המלצתה של מועצת הגנים הלאומיים , שמצאה לנכון להמליץ על שטח מסוים בתור גן לאומי "בשל יופיו הטבעי ותכונותיו המיוחדות לנופש , לבידור , ללימוד הטבע או תולדות הארץ או בשל שמורת טבע הכלולה בו . " אם נכלל בשטח מקום קדוש , כהגדרתו על פי חוק , אין שר הפנים רשאי להכריז על השטח גן לאומי , אלא לאחר שהובטחו דרישותיו של שר הדתות להגן על המקום הקדוש מפני פגיעה בו . והוא הדין לאתר היסטורי — כמשמעו בפקודת העתיקות — הנכלל בשטח — גם אז הות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן