רקע

רקע כפי שכבר נרמז בפרקים הקודמים , הדיונים על חקיקת חוק גנים לאומיים ושמורות טבע שנועד להסדיר מן הבחינה המשפטית את כל עניינם של הפארקים ( הגנים ) 1 ושמורות הטבע החלו במשרדי הממשלה כבר בשנות החמישים . לא פחות מחמישה משרדי ממשלה היו "בעלי עניין" בחוק זה.- משרד ראש הממשלה , שבמסגרתו פעלה המחלקה לשיפור נוף הארץ ( לימים רשות הגנים ;( משרד החקלאות , שבמסגרתו פעל המדור לשמירה על הטבע שעסק בפיתוחן של השמורות ; משרד הפנים , שבמסגרת אגף התכנון שבו נעשתה עבודת תכנונם וייעודם של שטחים לפארקים ולשמורות ברמה הארצית ; משרד החינוך , שאגף העתיקות שבו היה מופקד , על פי חוק העתיקות , על שמירתן של העתיקות , ומשרד הדתות , שהיה מופקד על שמירתם של המקומות הקדושים . עליהם יש להוסיף את החברה להגנת הטבע שהראתה עניין מיוחד בחוק . על רקע ריבוי הגופים שהיתה להם נגיעה לחוק והמאבקים שהתגלעו בין משרד ראש הממשלה למשרד הפנים בדבר האחריות על ביצוע החוק , אין זה מפתיע שהליך הכנת החוק והדיונים בו בתוך 2 משרדי הממשלה היה ארוך ומייגע . וכך , למשל , כתב היועץ המשפטי של משרד 1 אמ"י , תיק גל , 3846 / 2 מכתבו של י' ינאי אל ד' ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן