פרוגרמת אגף התכנון לשימור אתרי העת החדשה

פרוגרמת אגף התכנון לשימור אתרי העת החדשה לעומת המחלקה לשיפור נוף הארץ , שלא העמידה בסדר עדיפויותיה את הכנתה של תכנית כוללת לשימור מבנים ואתרים מן העת החדשה , סבר אגף התכנון שבמשרד הפנים שיש מקום לעסוק בנושא זה . במחצית הראשונה של שנות השישים החל האגף בביצועו של סקר שדה מקיף ברחבי הארץ , אגב הסתייעות בספרות היסטורית ובספרות גאוגרפית מתאימה , כדי להכין רשימה של אתרים הראויים לשימור שיאוגדו בסופו של דבר במסגרתה של תכנית ארצית לשימורם של אתרים מן העת החדשה . זה היה הסקר הראשון והמקיף ביותר שהמליץ על אתרים "בני זמננו" הראויים לשימור , והוא היה למעשה הגרעין ל"תנועת" שימור אתרים בישראל , שהתארגנה לימים במסגרתה של "המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות . " הסקר הושלם במרוצת שנות השישים וראה אור בשנת 1969 בתור ספר בכותרת : " אתרי התיישבות בישראל" שחיברו המתכננים , אלישע אפרת ואהוד גבריאלי מאגף התכנון . 66 א' אפרת וא' גבריאלי , אתרי התיישבות בישראל , ירושלים תשכ"ט , עמי . 10-3 בספר מפורטים כמאתיים אתרים מאמצע המאה השמונה עשרה ועד להקמת המדינה , אבל מטבע הדברים מתוארכים רוב רובם של האתרים המומלצים ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן