היעדרם של מפעלים הקשורים להיסטוריה המודרנית ולמלחמת העצמאות

היעדרם של מפעלים הקשורים להיסטוריה המודרנית ולמלחמת העצמאות מבחינת המפעלים שתכננה וביצעה המחלקה לשיפור נוף הארץ בשנים 1963-1956 ומבחינת תכניותיה למפעלים לאחר מכן עולה בבירור כי המחלקה לא התעניינה בפיתוח ובשיפור אתרים היסטוריים הקשורים לעת החדשה . התכנית להקמתו של מוזאון בתל חי היתה הפרויקט היחיד הקשור באתרים היסטוריים מן העת החדשה . גם בקשר לאתרי מלחמת השחרור מתברר בעליל כי חוץ משילוט לאתרים , פרויקט שלדי המכוניות בשער הגיא ותכנית המוזאון שם וכן תכנית שחזור הקרבות ביד מרדכי , לא דובר על עוד מפעלים הקשורים במלחמת העצמאות . אמנם גופים שונים העלו לפני המחלקה הצעות למפעלים הקשורים באתרים היסטוריים מן העת החדשה ולאתרים בעלי זיקה למלחמת העצמאות , אבל למרבה ההפתעה דחתה המחלקה הצעות אלו , או למצער — לא נתנה עליהן את דעתה . להלן ההצעות שהוצגו למחלקה ותגובתה עליהן הצעה לשימור חוות סגירה ( חוות השומר ) הצעה להכליל את חוות סג'רה בתחום טיפולה של המחלקה לשיפור נוף הארץ העלה באפריל 1959 צבי לבני , מנהלה של חוות השומר , ששימשה באותו הזמן מוסד חינוכי לנוער דתי — אחד ממוסדות הפועל המזרחי . לבני , שהפנה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן