13מפה ‭,1953‬ במירון יוחאי - בר שמעון' ר קבר של סביגתי לפיתוחתכנית