סיכום מפעלי המחלקה לשיפור נוף הארץ בשנים 1963-1956

באו מחוץ לגבולות הרשות . טיעונים מסוג זה העלתה , למשל , עיריית ירושלים והם הביאו לעימותים בין שני הגופים ולעיכובים בעבודות המחלקה בעיר . סיכום מפעלי המחלקה לשיפור נוף הארץ בשנים 1963-1956מאז הקמתה ועד להסבתה בשנת , 1963 על פי חוק הגנים הלאומיים , ל"רשות הגנים הלאומיים , " התפרסו מפעליה של המחלקה לשיפור נוף הארץ על פני כל הארץ 38 שם , תיק גל , 3834 / 2 מכתבו של י' ינאי אל ט' קולק מיום ; 18 . 7 . 1957 שם , מכתבו של י' לוי אל ג' אגרון , ראש עיריית ירושלים , מיום ; 28 . 7 . 1957 שם , מכתבו של י' ינאי אל ראש עיריית ירושלים מיום ; 24 . 9 . 1957 שם , מכתבו של ג' אגרון אל י' ינאי מיום ; 6 . 10 . 1957 שם , מכתבו של ט' קולק אל ג' אגרון מיום ; 16 . 10 . 1957 שם , תיק ג , 5554 / 3835 מכתבו של ט' קולק אל ג' אגרון מיום ; 19 . 9 . 1957 שם , מכתבו של י' ינאי אל ג' אגרון מיום ; 16 . 10 . 1957 שם , תיק ג , 5555 / 3847 מכתבו של ד' לוינסון אל ליבוביץ , מהנדס עיריית ירושלים , מיום . 30 . 1 . 1958 39 ראה אמ"י , תיקי המחלקה לשיפור נוף pKn ; ינאי , "אתרים היסטוריים" ( לעיל , פתח דבר , הערה . ( 7  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן