התוויית תכניות פעולה ותחילת עבודתה של המחלקה לשיפור נוף הארץ

הביטחון . למעשה שימשו היחידה ושתי הוועדות כאורגן אחד — הלוא היא המחלקה לשיפור נוף pxn ופיתוח אתרים שבראשה עמד , כאמור , יעקב ינאי . התוויית תכניות פעולה ותחילת עבודתה של המחלקה לשיפור נוף הארץ המחלקה לשיפור נוף הארץ החלה את עבודתה במרץ רב מיד לאחר הקמתה באוקטובר , 1955 ופעלה כמעט בכל תחומי הפעולה שקבעה לעצמה ( ושפורטו לעיל ) בעת ובעונה אחת . התקציב שהועמד לרשותה לשנת עבודתה הראשונה הסתכם ברבע מיליון ל"י , אבל זה היה תקציב זעום לעומת התקציבים שעמדו לרשותן של מחלקות דומות במדינות אירופיות — בייחוד בהתחשב בסקר שעשתה המחלקה עוד בשלהי , 1955 ולפיו "בכל השטחים הנמצאים בתחום פעולותיה של הוועדה שררה עד עתה הזנחה רצינית והיא דורשת תיקון יסודי . " ראשית , החליטה המחלקה להציב כשלוש מאות שלטים של ציוני מקום במקומות בעלי עניין היסטורי , ארכאולוגי ובמקומות הקשורים במלחמת העצמאות בכל רחבי הארץ . מספר גדול יותר של שלטים נועד לציוני דרך , כדי לכוון מטיילים 28 למקומות המיועדים לסיור . "השלטים יהיו גדולים ומאירי עיניים ותבואנה בהם  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן