ראשית הפעולה: שיפור ושיפוץ אתרים היסטוריים במסגרת מרכז התיירות

ראשית הפעולה : שיפור ושיפוץ אתרים היסטוריים במסגרת מרכז התיירות המחלקה לשיפור נוף / nx , 7 ופיתוח אתרים היסטוריים ואתרים הקשורים במלחמת העצמאות ( בקצרה המחלקה לשיפור נוף הארץ , ( שהיתה לימים רשות הגנים הלאומיים , הוקמה בשנת 1955 במשרד ראש הממשלה , אבל את ניצניה יש לראות כבר באחת מפעולותיו של מרכז התיירות שהוקם במשרד המסחר והתעשייה בשנת ' . 1951 המרכז ירש את מחלקת התיירות שראשיתה בשנת 1948 במשרד העלייה . מרכז התיירות , כמו מחלקת התיירות שלפניו ומחלקות דומות שהיו קיימות לפני 3 הקמת המדינה בסוכנות ובקק"ל , חיפשו דרכים לעודד את תיירות הפנים ותיירות החוץ — אבל בעיקר את תיירות החוץ , בהיותה מקור חשוב ביותר להכנסות המדינה ולקידום כלכלתה . אחת הדרכים שעליהן הוחלט במרכז במחצית הראשונה של שנות החמישים , היתה שיפורם ושיפוצם של אתרים היסטוריים מן התקופה אמ"י , תיק ג , 5442 / 1611 מכתבו של ז' שרף אל שרי האוצר , החוץ , החינוך , המסחר , הפנים והתחבורה מיום . 12 . 12 . 1951 שם , תיק ג , 5555 / 3845 מכתבו של מזכיר הממשלה אל שר העלייה מיום ; 28 . 9 . 1948 שם , מכתבה של מחלקת התיירות אל משרדי הממשלה ומחל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן