מדרין למקומות הקדושים, פרסום משרד הדתות‭1959,‬ מקור־. ארגיון המדינה, תיק גל ‭38*6/8‬