המלצות הוועדה

עלינו לעשות רק את אשר הננו מחויבים ולא לשבץ את הארץ בעתיקות ומקומות קדושים של זרים ... האידאל שלי למשל להמעיט עד כמה שאפשר 29 את כל אשר מזכיר לנו את דבר היות הערבים בארץ ... אם המופתי הירושלמי לשעבר מצא לנכון להזניח את בית הקברות המוסלמי ברח' ממילא [ בירושלים ] ולהקים על חלק ממנו בניין לצורכי עסק , אינני מבין למה משרד הדתות ... צריך לגרום לחידוש הבעיה בקרב העדה המוסלמית על ידי טיפול 30 מיוחד באובייקט הזה ... המלצותהוועדה בתום דיוניה גיבשה הוועדה שורה של המלצות , ולהלן סיכומן : א . אתרים היסטוריים ומקומות מקודשים הם נכס תרבותי וחומרי יקר למדינה — בייחוד בהתחשב בקשרים ההיסטוריים האמיצים בין ישראל לארצו — שיכול לשמש למדינה הן כלי חינוכי בעיצוב דמותו ומורשתו הרוחנית של הדור הצעיר והמבוגר והן מקור לעידוד תיירות פנים וחוץ והארכת זמן שהותם של התיירים בארץ . הוועדה הביאה בתור דוגמה לאפשרות השימוש בריבוי האתרים כמשאב תיירותי את שורת האתרים שנחשפו בירושלים , מלבד הפעולות שנעשו בהר ציון , אשר "עשויים להכריח את התייר להקדיש כמה ימים לביקורו בירושלים וסביבתה הקרובה , במקום יום אחד שבו הוא מסתפק עד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן