עבודת הוועדה

מונומנטים מיוחדים במינם המצויים בהן . " עוד ביקש ייבין להביא לדיון בוועדה את שאלת האצת החפירות הארכאולוגיות כדי להרבות בחשיפת נכסי עבר ; את סוגיית שימורם וחקירתם של שרידים המתגלים באקראי בשעת פעולות הבנייה ואת אפשרות דחיית פעולות הפיתוח באתרים עתיקים בשל שימור מונומנטים 5 היסטוריים . עבודת הוועדה במרס 1950 הודיע מזכיר הממשלה , זאב שרף , על הקמת הוועדה שבה היו חברים נציגים מהמשרדים האלה : משרד האוצר , משרד הדתות , מחלקת העתיקות שבמשרד החינוך ( ייבין , ( מחלקת התיירות שבמשרד העלייה , משרד העבודה , משרד הפנים , משרד הביטחון , משרד התחבורה ואגף התכנון שבמשרד ראש הממשלה . בראש הוועדה עמד , כאמור , הד"ר אריה אלטמן ממשרד ראש הממשלה , אך הרוח החיה בוועדה היה שמואל ייבין . הזמן שהוקצב לעבודת הוועדה הועמד על 6 שלושה חודשים . את תפקיד הוועדה הגדיר מזכיר הממשלה בקיצור רב : "הכנת תכנית לפיתוח 7 העתיקות והמונומנטים ההיסטוריים במדינה והשמירה עליהם " . עם זאת , את הוועדה היה צריך להנחות מסמך עקרונות רחב יותר שניסח ייבין בזו הלשון :  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן