רקע

רקע הוועדה הבין משרדית לשיפור אתרים היסטוריים מונתה מטעם משרד ראש הממשלה בחודש מרס 1950 כדי להכין תכנית לפיתוחם ולשימורם של העתיקות והמונומנטים ההיסטוריים במדינת ישראל . היזמה להקמת הוועדה באה ממנהל מחלקת העתיקות שבמשרד החינוך , שמואל ייבין , והיא זכתה לתמיכתם של שר החינוך באותה העת , זלמן שז"ר , והיועץ לענייני תיירות במשרד ראש הממשלה , 1 הד"ר אריה אלטמן , שגם נתמנה ליושב ראש הוועדה . יזמתו של ייבין צמחה על רקע פעילותו הנחרצת בשנת — 1949 השנה הראשונה לעבודתה של מחלקת העתיקות לאחר קום המדינה — למנוע את הריסתן של הערים העתיקות יפו ועכו . ההתמודדות עם הצלתן של שתי ערים אלו חשפה במלוא חריפותו את המתח שבין פעולות הפיתוח הנרחבות שיזמה המדינה שאך זה קמה ושהיו כרוכות בפעולות נרחבות של הרס שרידי עבר , ובין שאיפתה של מחלקת העתיקות לשמור מכל פגע את שרידי העתיקות בארץ . שאיפה זו נבעה לא רק מן הרצון להגן על נכסי תרבות העבר ומן הסמכות החוקית שהוקנתה למחלקת העתיקות להגן על עתיקותיה של הארץ ולמנוע את הפגיעה בהן מצד משרדי הממשלה . בראש ובראשונה עמדה לנגד עיני המחלקה המטרה הערכית הלאומית החינוכית לשמר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן