מפה 10 תפרוסת הפארקים הלאומיים ושמורות הטבע במחוז הדרום בתכנית אב ארצית, ‭,1964‬ אגף התכנון, משרד הפנים