מאמציו של האגף לניסוח חוק גנים לאומיים ולהפעלת גנים בתקופת המעבר

האגף גם הביע לא אחת את מורת רוחו מן הכפילות שנוצרה בין עבודת התכנון הנעשית במחלקה לשיפור נוף pxn ובין עבודת התכנון שכבר נעשתה באגף במשך שנים רבות בתחום שימור הנוף , תכניות ארציות לתיירות , פארקים לאומיים וכדומה . מדובר היה לא רק בתרעומת על הוצאה תקציבית כפולה אלא גם בפגיעה במעמדו של אגף התכנון כגורם מתכנן — ולא רק מאשר — תכניות , ובתסבוכות צפויות עקב ריב סמכויות שתוצאתו עלולה רק לפגוע באינטרסים של שמירת ערכי נוף 42 וטבע . האגף , מכל מקום , עשה כל מאמץ כדי שפעולות המחלקה לשיפור נוף הארץ יתואמו עמו וכדי שהאינטרסים של מחלקה זו , שהדגישו את הצד התיירותי של הנוף והטבע , לא יביאו בסופו של דבר לפגיעה בהם . מאמציו של האגף לניסוח חוק גנים לאומיים ולהפעלת גניםבתקופת המעבר כבר בשלבים המוקדמים של התעסקותו בנושא עמד , כאמור , אגף התכנון על הנחיצות בחוק גנים לאומים ושמורות . לקראת סוף שנות החמישים הואץ הטיפול בהכנת החוק , ובאמצע 1960 השלים האגף טיוטת מזכר שבה נקבעה מהות החוק , וניתנו דברי הסבר לחוק ולתקנות שיתלוו לו — כל זאת לצד קידום מתן תוקף חוקי למקומות שונים , כמו פארקים לאומיים ושטחים מוגנים , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן