מפה 8 תפרוסת הפארקים הלאומיים ושמורות הטבע במחוז הצפון בתכנית אב ארצית‭,1964,‬ אגף התכגון, משרד הפנים