יזמתו של האגף להקמת רשות הפארקים ומאמציו לתיאום בין־ משרדי

יזמתו של האגף להקמת רשות הפארקים ומאמציו לתיאום בין משרדי עם התקדמות הכנתם של הסקרים ועבודת התכנון , ברור היה באגף התכנון כי יש צורך להקים רשות לפארקים לאומיים שתוכל להקים את הפארקים ולנהלם . לחצים בעניין זה הפעילה גם החברה להגנת הטבע . זה היה הרקע ליזמתו של האגף שהביאה בתחילת 1955 להחלטתה של "המועצה העליונה לתכנון" למנות ועדת משנה "לעיבוד הצעות ארגוניות ומשפטיות לשם הקמת רשות פארקים לאומיים בישראל ( כולל שטחי נופש ושטחים מוגנים לטבע ועתיקות " . ( זה היה הצעד הראשון בשרשרת הביורוקרטית והתחיקתית שהביאה כעבור כעשר שנים להקמתן של רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע , לאחר שחוק מיוחד בנושא זה אושר בכנסת . עם הקמת המדינה , כאמור , היה אגף התכנון הגוף הממסדי היחיד שעסק בקידום סוגיית שמירת ערכי נוף וטבע והמורשת ההיסטורית . בשנות החמישים נוספו עוד גופים שפעלו בנושא זה — מלבד החברה להגנת הטבע וקק"ל שעסקה זה כבר בענייני הייעור — ואלו הם : המדור לשמירת הטבע במשרד החקלאות ( שהאגף פעל , כזכור , להקמתו ) ומרכז התיירות שהפונקציות הרלוונטיות לענייננו עברו ממנו ב 1955 אל המחלקה לשיפור נוף . pxn ריב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן