מפה 6 תכנית ארצית לשמורות טבע ופארקים לאומיים‭1951,‬