מפה 7 תפרוסת הפארקים הלאומיים ושמורות הטבע בתכנית אב ארצית, ‭,1964‬ אגף התכנון, משרד הפנים