הלחצים להקמתו של מדור לשמירת הקרקע ולעריכת סקר ארצי לשמורות טבע

שכן אינטרסנטים מתחומי ההתיישבות , השיכון , התעשייה , המכרות והצבא ביקשו לתפוס שטחים שכאלה ועל כן חייב המאבק בהם פעולה משותפת של האגף עם הוועדה להגנת הטבע , אחר כך — החברה להגנת הטבע — עם מחלקת העתיקות , עם מחלקת התיירות , עם המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים ואתרים הקשורים במלחמת העצמאות שבמשרד ראש הממשלה ( להלן המחלקה לשיפור נוף ( pxn ועוד . ועם זאת , ברור היה באגף כי נחוצה מערכת חקיקה חדשה בנושא , אם במסגרת חוק חדש לתכנון ובנייה ואם במסגרת חוקים חדשים לפארקים ולשמורות . הלחצים להקמתו של מדור לשמירת הקרקע ולעריכת סקר ארצי לשמורות טבע בד בבד עם דיוניה של ועדת ראש הממשלה , ואף קודם לכן , פעל אגף התכנון לשכנע את משרד החקלאות להקים במסגרתו מחלקה , שכמו מחלקת העתיקות המופקדת על השמירה על אתרי עתיקות , תופקד על קביעת שמורות הטבע וגבולותיהן וכן על ניהולן ושמירתן של השמורות . ברוצקוס הציע לשלב מחלקה זו במסגרת המחלקה למניעת סחף קרקע שבמשרד החקלאות ולשתף בהקמתה את החברה הבוטנ'ית ואת החברה הזואולוגית , שאותן אף גייס לצורך המשך הפעלת הלחצים על משרד החקלאות בנושא זה . ואכן בעקבות יזמות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן