המלצות ועדת בן־גוריון לפארקים לאומיים והשתלבותן עם עבודת האגף

המלצות ועדת בן גוריון לפארקים לאומיים והשתלבותן עם עבודת האגף בד בבד עם איסוף הנתונים הבסיסיים והכנת הפרוגרמה לפארקים לאומיים במחלקת מחקר וסקר באגף התכנון , מינה ראש הממשלה דוד בן גוריון בינואר 1950 ועדה לבדיקת האפשרות והכדאיות של הקמתם של פארק לאומי אחד או שניים . לא ברור מה מקור היזמה להקמתה של ועדה זו , אבל ברור שהיא לא באה מאגף התכנון או מגופים וולונטריים בעלי עניין , כמו החברה הבוטנית והחברה 15 ראה להלן , פרק שלישי . הזואולוגית , שלא הרפו בעניין זה מאז הקמת המדינה " . ייתכן שיוזם הרעיון היה יוסף ויץ , שעמד בראש מחלקת הקרקעות והייעוד בקק"ל , ואף מונה בידי בן גוריון ליושב ראש הוועדה , אבל מפרטיו של כתב המינוי עולה האפשרות שזו היתה יזמתו של בן גוריון עצמו . מכל מקום , אריה שרון מונה לחבר בוועדה , ובישיבותיה נכח גם 7 ברוצקוס . ממצאי האגף בנושא עבודת הוועדה היו מונחים על שולחן הוועדה . ' כתב המינוי , שנכתב בידי בן גוריון , דיבר על בדיקת האפשרות והכדאיות של הקמת "פארק לאומי אחד או שניים ( אם שניים — אחד בצפונה ואחד בדרומה של המדינה ) [ סוגריים במקור , [ רצוי עד כמה שאפשר בקרבת ירושלים ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן