ראשית הפעולה: הכנת פרוגרמה להגנת ערכי טבע ונוף והמורשת ההיסטורית

ראשית הפעולה : הכנת פרוגרמה להגנת ערכיטבע ונוף והמורשת ההיסטורית אגף התכנון במשרד הפנים , ראשיתו , כאמור , במנהל התכנון שהתארגן כבר בקיץ 1948 במשרד העבודה והבינוי . עוד בראשית עבודתו של המנהל עמדו ראשיו על ההכרח לכלול במסגרת עבודת התכנון האזורי והארצי את ההגנה על ערכי נוף וטבע והמורשת ההיסטורית . דומה שאי אפשר להבין את החלטתו זו של המנהל בלי ללמוד על היחס לנושא זה שנקטו ראש המנהל דאז , האדריכל אריה שרון , והאדריכל אליעזר ברוצקוס , ששימש בשנותיה הראשונות של המדינה מנהלה של המחלקה הגדולה ביותר במנהל — מחלקת מחקר וסקר — שעליה הוטל הטיפול בכל הקשור בהגנתם של ערכי נוף וטבע והמורשת ההיסטורית . את תמצית תפיסתו בדבר החשיבות העליונה שנודעת לשמירת ערכי נוף וטבע והמורשת ההיסטורית — בין היתר משום שהם מקשרים בין עם לאדמתו — וקונספציית השתלבותם בתכנון האזורי והארצי , היטיב שרון לבטא בין היתר בהרצאה שנשא באוגוסט . 1949 לצד מאפייני התכנון ברמות השונות , המתחייב מתנאיה השונים של מדינת ישראל , הדגיש שרון כי לא על הלחם בלבד יחיה האדם . ולעמנו העובד נחוץ גם נוף ונופש וירק . לנוער שלנו — אפשרות לבילוי , חו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן