תוכן עניינים

תוכן עניינים פתח דגר 9 פרק ראשון : אגף התכנון 13 ראשית הפעולה ; הכנת פרוגרמה להגנת ערכי טבע ונוף והמורשת ההיסטורית ; 13 המלצות ועדת בן גוריון לפארקים לאומיים והשתלבותן עם עבודת האגף ; 21 הלחצים להקמתו של מדור לשמירת הקרקע י ולעריכת סקר ארצי לשמורות טבע 31 יזמתו של האגף להקמת רשות הפארקים ומאמציו לתיאום בין משרדי ; 36 מאמציו של האגף לניסוח חוק גנים לאומיים ולהפעלת גנים בתקופת המעבר 40 פרק שני : החברה להגנת הטבע והמדור לשמירת הטבע 47 פרק שלישי : הוועדה הבץ-משרדית לשיפור אתרים היסטוריים 59 רקע ; 59 עבודת הוועדה ; 61 המלצות הוועדה 65 פרק רביעי : המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים ואתרים הקשורים במלחמת העצמאות 74 ראשית הפעולה : שיפור ושיפוץ אתרים היסטוריים במסגרת מרכז התיירות ; 74 הקמת המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים רד ; התוויית תכניות פעולה ותחילת עבודתה של המחלקה לשיפור נוף הארץ ; 80 סיכום מפעלי המחלקה לשיפור נוף הארץ בשנים ; 831963-1956 היעדרם של מפעלים הקשורים להיסטוריה המודרנית ולמלחמת העצמאות ; 99 פרוגרמת אגף התכנון לשימור אתרי העת החדשה 106  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן