לעצור את הדחפור הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל

עיונים במשק ובחברה יוסי כץ יוסי כץ לעצ 1 ר את הדחפור הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע , הנוף והמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל סדרת עיונים במשק ובחברה קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל יוסי כץ לעצור את הדחפור הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע , הנוף והמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן