מה היה מדבר יהודה עבורנו? זכרונות והערכות עזריה אלון

מה היה מדבר יהודה עבורנו ? זכרונות והערכות עזריה אלון ' עבורנו' — מי כלול בכינוי זה ? המדובר בבני הנוער של תנועות ארץ ישראל העובדת , בקיבוצי ההכשרה שלהם , בקיבוצים ובמושבים שנוסדו על ידם וביחידות הפלמ"ח שצמחו מאותה קרקע . אין לקפח את חלקם של אחרים — המורים לגיאוגראפיה ולטבע בגימנסיות של אותם הימים , חוגי המשוטטים , החי"ש ויחידות אחרות של ה'הגנה , ' ועוד — אך את הרוח קבעו , כאמור , בני הנוער של ארץ ישראל העובדת . יש לזכור כי כימים ההם המדבר היה רחוק , זר ואויב . רחוק מעין , רחוק מלב ; קשה לגישה , ללא דרך לרכב לנוע בו וללא מקום יישוב להיאחז בו . אף עכשיו קשה לקבוע מה הן הסכנות הממשיות שנשקפו לטיל מתושביו הבדווים , ומה היה שייך לאגדות . כשנת 1930 הוקם מאחז יהודי ראשון כצפון ים המלח — מפעל האשלג , ובשנת 1934 הוקם המפעל בדרום ים המלח , על ידי פלוגת סדום של הקיבוץ המאוחד . באותה שנה ערכו בוגרי הכשרת המחנות העולים את הטיול המפורסם , היחיד במינו , סביב ים המלח , ומאז נכנס המדבר לתודעת בני הנוער . אלמלא מאורעות , 1939- 1936 שקטעו את הטיולים בארץ , היה המדבר נכנס בוודאי גם למעשה אל מעגל הפעילות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה