13 המטיילים בצילום משותף לקראת סיום המסע. האחד החסר — ה*לם בני