הסמל העבר־ירדני בצילום למזכרת. הטקסט בערבית 1 שמו וכתובתו, כדי שאפשר יהיה לשלוח לו את,הצילום