הארנון, לא הרחק מהשפך לים־המלח. התמונה צולמה בטיול מאוחר יותר