חניכי תנועו! נוער בטור ארוך — תצלום מימי הטרום־מדינה