שמריה גוטמן (עומד רביעי משמאל) בחברת מסייעים •צעירים בחקר מעדה, 1952