אורח בא למצדה — דוד בן־גוריון, המלווה על-ידי יגאל ידין