מצדה — הסמל והמיתוס דן ביתן

מצדה — הסמל והמיתוס דן ביתן מצדה היא סמל ומיתוס של גבורה , המושרשים עמוק בתודעת יהודי ישראל והתפוצות וגם לא יהודים . העולים אל הר מצדה לא רק מתפעלים מהנוף המרהיב ומהשרידים הארכיאולוגיים המרשימים , אלא גם מתפעמים מסיפור המצור וסופו הטראגי , מן ההשקעה האדירה של רומא בהכנעת הנצורים , מתושייתם של הנצורים ומהחלטתם להתאבד ולא ליפול חיים בידי הרומאים המנצחים . אך לא מעטים — דתיים וחילוניים כאחד — מרגישים אי נוחות מול הסמל , הן מפני שהוא מושתת על יחס חיובי לאלה שיוסף בן מתתיהו , המקור היחיד לסיפור , מכנה סיקריים ומאפיינם כשודדים ורוצחים למען מטרות פוליטיות ו הן משום שהוא מושתת על התאבדות קולקטיבית ואכזרית , שראשיתה שחיטת הנשים והילדים וסופה שחיטה הדדית של הגברים על פי גורל , עד אחרון הנצורים י י והן משום שתכונתו של המרד הגדול בכללו מוטלת כספק . מטרתו של מאמר זה היא לסקור כיצד הפך סיפור המצור על מצדה למיתוס של גבורה בתודעת היישוב לפני קום המדינה , ובמיוחד בקרב הנוער של תנועת העבודה , עד שהיה למיתוס ישראלי החוצה אידיאולוגיות ותנועות פוליטיות . הר מצדה וסיפורו , שבימינו הם חלק מובן וכלתי נפרד מחי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה