המחבר הוא איש ידיעת ‭,pxn‬ חוקר ומחנך. שימש ראש מדור ידיעת הארץ בצה"ל ועוזר קצין חינוך ראשי במורשת ידיעת הארץ (מורי"ה‭.(‬