הנשיא יצחק בן־צבי מבקר בחפירות תל־ערד ומקבל הסברים מהארכיאולוגי פרום' יוחנן אהרוני. בתצלום הקטן: חרס שנתגלה בתל-ערד ועליו שש פעמים המלה יערדי בכתב עברי עתיק