יריית אבן־הפינה לערד, וג במאי ‭.1961‬ מברך שר העבודה גי1רא יוספטל. ליד המפה — המחבר