ימים ראשונים — המחנה הקדמי גערר, תצלום אוויר מאוגוסט 1961