קיבוץ עין־גדי — השנים הראשונות נרי אראלי

קיבוץ עין גדי — השנים הראשונות נרי אראלי המחבר הוא חבר קיבוץ עין גדי בי"א באדר תשי"ג 26 ) בפברואר ( 1953 עלתה על הקרקע היאחזות הנח"ל החמישית — עין גדי . כבר משלביה הראשונים הועלו תכניות להקמת יישוב קכע במקום . ב 11 באוגוסט 1955 שלחה המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית מכתב למחלקה להתיישבות . הנושא : מקום נקודת הקבע . בין השאר נאמר בו.- 'ב 19 בחודש מאי ביקרה ועדת המקום במקום , סיירה בשטחים ואיתרה סופית את המקום להקמת נקודת הקבע בעין גדי . ' כן היפנתה המחלקה הטכנית את תשומת לבה של המחלקה להתיישבות לעובדה , שכעין גדי יש קדחת ובגלל ריחוקה ובדידותה יהיה קשה להדביר את הנגע . בהמשך הועלו האפשרויות והסידורים שיש להנהיג בבנייה כדי למנוע את ההידבקות במחלה . הקדחת ושאר הפגעים לא הפריעו לחייה השוטפים של ההיאחזות . למרות כל הקשיים היא שיגשגה ואפילו הפיקה רווחים נאים מגידול ירקות , בעיקר עגבניות . לקראת סוף 1955 החלו הדיונים באשר לאיזרוחה . כ 10 בינואר 1956 הפכה ההיאחזות ליישוב קבע — קיבוץ עין גדי . מקימיו היו חברי גרעין 'שדמות' של הנוער העובד , חניכי קרית חיים , נשר וכפר סבא — בסך הכל כ 100 צעירות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה