מפה גיאולוגית של אזור ים־המלח. ראוי לשים לב להבדל שבדותך הגיאולוגי בין שולי הבקע המערביים והמזרחיים (לפי ברטוב, 983ו)