חיים חדשים לבית הערבה — כהיאחזות נח"ל. הצלם; הרברט בישקו