צילום נדיר — ביזת מפעל האשלג בקליה לאחר ת&יסתו על־ידי הלגיון הערבי במאי ‭1948‬