עיךחודון, המעין מעבר לגבול שסיפק מים מתוקים לסדום — מוקד של מתיחות ותקריות