מפת החלוקה, נובמבר ‭— 1947‬ קליה ובית־הערבה במדינה הערבית, סדום — במדינה היהודית