מדונה הפלמ"ח בבית־הערבה. הקיבוץ שימש בסיס חשוב של הטלמ"דו