קיבוץ בית־הערבה טיפח יחסי שכנות טובים. בתצלום שני המוחיתארים מבית־הערבה, דוד קורונל (קורן) ועלי אוסטרובסקי עס שייחיים מעבר־הירדן