קטיף העגבניות הנודעות של בית־הערבה. במרחק — מפעל האשלג