פלוגת הקיבוץ המאוחר בסדום ניהלה חיים קיבוציים במקום