שכונת הפועלים בסדום, סוןו שנות ה־‭.30‬ רבים מהם היו חברי קיבוצים שביקשו להתיישב בסאפיה