•האיש החזק' בסדום ומהדודו&ים להקמת קיבוץ באזור סא&יה — יהודה אלמוג