השאיפה להתיישבות יהודית בצוער (סאפיה) צבי אילן

השאיפה להתיישבות יהודית בצוער ( סאפיה ) צבי אילן לזכרו של צבי אילן ז"ל , שנפטר בפברואר 1990 עם התעוררות היהודים לעלייה לארץ ישראל ולהתיישבות בה במאה הקודמת היה גם עבר הירדן אחד מיעדי העולים לציון . עשרות נסיונות לרכישה ולחכירת קרקע להתיישבות נעשו בשטחים שממזרח לירדן . יהודים ראו באזור זה חלק של א ~ 7 ץ-ישראל ההיסטורית , מקום שבתם של שניים וחצי השבטים . הם נמשכו למקום בשל שטחי אדמתו הגדולים והזולים , שאפשר להקים עליהם יישובים רבים . אחד מהמקומות שבהם חשבו יהודים להתיישב היה צוער — סאפיה שמדרום מזרח לים המלח . בשנות ה 30 וה 40 של המאה הנוכחית הועלו תכניות להתיישבות עובדים ולהתיישבות חקלאית בצוער . אדמות באותו אזור הוצעו מדי פעם ליהודים , כמו בשאר 2 חלקי עבר הירדן . כבר בעת שנעשו מאמצים להשיג מהממשלה הבריטית זכיון למפעל האשלג , סברו המוסדות הציוניים , כי המפעל יהווה , יחד עם תחנת הכוח החשמלית , בסיס לכניסת יהודים לעבר הירדן וליצירת יחסים ידידותיים עם תושביה . חיים וייצמן אף חשב ב , 1926 שהמפעל יאפשר פעולה רחבת היקף בחוף המזרחי של ים המלח . סאפיה , מקום היישוב צוער בעבר ובהווה , היתה על...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה