מחברת האשלג לארץ - ישראל למפעלי ים־המלח שלמה דרורי

מחברת האשלג לארץ י שראל למפעלי ים המלח שלמה דרורי עם סיום מלחמת העצמאות נשארה חברת האשלג בלי המפעל בצפון ים המלח ועם מפעל משותק כסדום . בשנת 1947 הגיע המפעל בסדום לשיא ייצור של 80 , 000 טון אשלג , שהיה מבוסס על ארבעה מרכיבים : א . בהעדר קשר יבשתי בין סדום לבין ארץ ישראל המערבית , היה הקשר היחיד בין המפעל ויתר חלקי ארץ ישראל דרך הים ; פועלים , ציוד ומזון הובלו בדרך זו מן הצפון לדרום , והאשלג נשלח מסדום בדוברות נגררות לצפון ים המלח , ומשם הועבר דרך ירושלים ליפו וחיפה ; ב . אספקת מי שתייה ממעיינות סאפיה בעבר הירדן ; ג . שטיפת בריכות המלח באמצעות מים מתוקים מסאפיה ; ד . פועלים מעבר הירדן שעבדו באיסוף קרנליט ( חומר הגלם לייצור אשלג ) ובטיפול במערכת הבריכות . בשנת 1949 לא רק נעדרו ארבעת המרכיבים האלה i המפעל שנותר משותק במשך כל זמן מלחמת העצמאות נחלד , הבריכות נסתמו וכמעט לא היה אפשר להוציא מהן את הקרנליט הדרוש לייצור אשלג . בניגוד לעבר , היתה עתה דרך עפר בין המפעל לבאר שבע , דרך משובשת שאורכה עלה על 100 ק"מ . ב 1949 התחדשה העבודה במפעל , אך לייצור סדיר לא הצליחו להגיע בו . למעשה נעשו בסדו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה