מוצרי חברת האשלג בתערוכה בלונדון. אשת לוט נכללה אף היא — עשויה מלח